Материалы отфильтрованы по дате: Понедельник, 24 августа 2020

Стан промисловості на кінець весни 2020 року

У березні 2020 року компанії, що відрізняють труби з чорного металу знизили обсяги виробництва на 5,3%. За даними «Інтерфакс-Україна» в середині року на українських підприємствах металургійної промисловості було зроблено 965 000 тон. У березні виробництво становило 76 000 тон.

Організації, які входять в об'єднання «Укртрубопром» знизили вироблення металевих труб на 7,2%. У лютому на підприємствах було зроблено 55 000 тонн. Незважаючи на зниження потужностей, до кінця періоду підприємства змогли зменшити темпи падіння. Упевнитися в цьому можна, ознайомившись зі статистичними даними.

Дані про обсяги виробництва

Щоб побачити яка ситуація в галузі, потрібно ознайомитися з даними по найбільшим підприємствам, які займаються виробництвом труб:

  1. Компанія «Інтерпайн-НТЗ» зменьшила обсяги на 17,4%, за півроку було зроблено 211 000 тон, в березні всього 19,2 тис. тонн.
  2. Падіння «Інтерпайн-НТЗ» на 4,9%, вироблено за 6 місяців 98,4 тонн, в лютому 5,8 тис. тонн.
  3. Потужність великого підприємства «Інтерпайн Ніко Т'юб» зменшилися на 2%, за другий місяць було зроблено 27,3 тис. тонн.

Збільшив вироблення на 18% завод Дніпропетровська і «Сентравіс» на 6,6%.В об'єднання «Укртрубопром» не входить ММК ім. Ілліча, незважаючи на те є одним з великих заводів. Це підприємство збільшило виробництво на 14,4% до 149 000 тон. Протилежна ситуація спостерігається у інших компаній. Одне з металургійних підприємств «Комінмет» знизило виробництво на 12,9% - до 136,3 000 тонн.

За півроку у зв'язку з ситуацією, промислові компанії зменшили виробництво. в 2019 році навпаки, спостерігалося зростання, і за 12 місяців було виготовлено на 5,2% більше продукції, ніж в 2018 році. Якщо перевести то значення в цифри, то виходить 1102,6 тис. тонн за 2019.

Состояние промышленности на конец весны 2020 года

В марте 2020 года компании, отличающие трубы из черного металла снизили объемы производства на 5,3%. По данным «Интерфакс-Украина» в середине года на украинских предприятиях металлургической промышленности было сделано 965 000 тонн. В марте производство составляло 76 000 тонн.

Организации, которые входят в объединение «Укртрубопром» снизили выработку металлических труб на 7,2%. В феврале на предприятиях было сделано 55 000 тонн. Несмотря на снижение мощностей, к концу периода предприятия смогли уменьшить темпы падения. Удостовериться в этом можно, ознакомившись со статистическими данными.


Данные об объемах производства

Чтобы увидеть какая ситуация в отрасли, нужно ознакомиться с данными по самым крупным предприятиям, которые занимаются производством труб:

  1.  Компания «Интерпайн-НТЗ» снизила объемы на 17,4%, за полгода было сделано 211 000 тонн, в марте всего 19,2 тыс. тонн.
  2. Падение «Интерпайн-НТЗ» на 4,9%, произведено за 6 месяцев 98,4 тонн, в феврале 5,8 тыс. тонн.
  3. Мощность крупного предприятия «Интерпайн Нико Тъюб» уменьшились на 2%, за второй месяц было сделано 27,3 тыс. тонн.

Увеличил выработку на 18% завод Днепропетровска и «Сентравис» на 6,6%. В объединение «Укртрубопром» не входит ММК им. Ильича, несмотря на то является одним из крупных заводов. Это предприятие увеличило выработку на 14,4% до 149 000 тонн. Противоположенная ситуация наблюдается у других компаний. Одно из металлургических предприятий «Коминмет» снизило производство на 12,9% - до 136,3 000 тонн.

За полгода связи с ситуацией, промышленные компании уменьшили производство. В 2019 году наоборот, наблюдался рост, и за 12 месяцев было изготовлено на 5,2% больше продукции, чем в 2018 году. Если перевести то значение в цифры, то получается 1102,6 тыс. тонн за 2019.

 

Контакты

г. Каменское,

3-Майский переулок, 1 д.

+38 (056) 785-21-01

+38 (056) 785-49-13

+38 (097) 879-07-15

+38 (050) 551-59-74

office@kamtz.com.ua

Рассылка

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать свежие новости и информацию.