Материалы отфильтрованы по дате: Воскресенье, 30 августа 2020
Воскресенье, 30 августа 2020 07:14

Крекінгові труби - основні характеристики

Крекінгові труби - основні характеристики

Переймаючись питанням, що таке Крекінгові труба, потрібно зрозуміти її призначення і сферу застосування. Вона широко використовується в хімічній і нафтопереробній промисловості. При виробництві до неї висуваються особливі умови і вимоги. Вони регулюються за допомогою стандартів - ГОСТ і ТУ. Завдяки цьому вдається отримати якісний і надійний продукт.

Основні характеристики труб

Крекінгові труби використовуються в агресивних умовах, в результаті чого вони повинні мати наступні характеристики:

  • висока міцність, що гарантує довговічність служби;
  • пластичність і стійкість до хімічних сполук;
  • гарантії на зниження втрат тиску в процесі транспортування рідин.

Такі труби не мають швів, виробляються з металу оптимально структури. Це необхідно для того, щоб знизити коефіцієнт розриву і забезпечити безпеку, а також тривалий термін служби.

На ринку представлені різні крекінгові труби. Вони мають діаметр від 25 до 630 мм зовні, 2-30 мм всередині.

Класифікація крекінгових труб - основні різновиди виробів

Виділяється кілька класифікацій виробів. Це:

  1. Спосіб виробництва. Можуть бути холоднодеформовані або гарячодеформовані труби. Різниця полягає в способі виготовлення і застосовуваної стали.
  2. Сортамент. Крекінгові труба буває гарячепресованих, холоднотянутая групи А чи групи Б.

Щоб дізнатися всі необхідну інформацію по виробу, досить вивчити маркувальний код. Він містить відомості про діаметрі, товщині стінок, довжині труби.

Також є інформація по матеріалу і способу виробництва, нормативних документах, яким вона відповідає.

Крекинговые трубы – основные характеристики

Задаваясь вопросом, что такое крекинговая труба, нужно понять ее назначение и сферу применения. Она широко используется в химической и нефтеперерабатывающей промышленности. При производстве к ней выдвигаются особые условия и требования. Они регулируются при помощи стандартов – ГОСтов и ТУ. Благодаря этому удается получить качественный и надежный продукт.

Основные характеристики труб

Крекинговые трубы используются в агрессивных условиях, в результате чего они должны обладать следующими характеристиками:

  • высокая прочность, что гарантирует долговечность службы;
  • пластичность и стойкость к химическим соединениям;
  • гарантии на снижение потерь давления в процессе транспортировки жидкостей.

Такие трубы не имеют швов, производятся из металла оптимально структуры. Это необходимо для того, чтобы снизить коэффициент разрыва и обеспечить безопасность, а также длительный срок службы.

На рынке представлены различные крекинговые трубы. Они имеют диаметр от 25 до 630 мм снаружи, 2-30 мм внутри.

Классификация крекинговых трубы – основные разновидности изделий

Выделяется несколько классификаций изделий. Это:

  1. Способ производства. Могут быть холоднодеформированные или горячедеформированные трубы. Разница заключается в способе изготовления и применяемой стали.
  2. Сортамент. Крекинговая труба бывает горячепрессованная, холоднотянутая группы А или группы Б. 

Чтобы узнать все необходимую информацию по изделию, достаточно изучить маркировочный код. Он содержит сведения о диаметре, толщине стенок, длине трубы.

Также есть информация по материалу и способу производства, нормативных документах, которым она соответствует.

Контакты

г. Каменское,

3-Майский переулок, 1 д.

+38 (056) 785-21-01

+38 (056) 785-49-13

+38 (097) 879-07-15

+38 (050) 551-59-74

office@kamtz.com.ua

Рассылка

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать свежие новости и информацию.