Материалы отфильтрованы по дате: Среда, 30 сентября 2020

Сталеві труби широко використовуються в різних сферах. Але недбале ставлення при виробництві призводить до виникнення різних дефектів. Їх наявність в готовому металопрокаті знижує надійність продукції і термін їх експлуатації.
Щоб убезпечити себе від неякісної поставки необхідно знати і розуміти, що таке виробничий брак труби, різновиди та причини їх виникнення.

Класифікація дефектів металопрокату

У виробничому процесі зустрічаються різні типи дефектів. Але особливо поширеними є такі види виробничого браку труби:

 • утворення хвиль на поверхні;
 • вм'ятини;
 • рвані, викривлені края. 

Браковані труби з хвилястістю не мають чіткої локалізації дефекту. Хвилі можуть приймати форму спіралі або кілець. Такі труби можливо використовувати тільки при дуже слабо помітному виробничому браку. Причина виникнення дефекту криється в виробничих порушеннях або використанні сильно застарілого, зношеного обладнання.

Дефект типу вм'ятин локалізується на відносно невеликій ділянці. Причин їх утворення на поверхні кілька:

 • порушення правил транспортування труб (удари при перевезенні);
 • збій в роботі прокатної машини або іншого виробничого обладнання.

Труби з невеликими вм'ятинами підходять для використання їх в якості опор. Але нарізка різьблення або стикування двох деталей може бути ускладнена.

Причини виникнення браку

Виробничий брак сталевої труби у вигляді рваних або вигнутих країв робить продукцію практично повністю не придатною. Причина виникнення браку такого типу криється в:

 • порушення технологічного процесу виробництва;
 • використанні застарілого, зношеного обладнання;
 • неправильної настройки прокатних станів.

Нарізка різьблення на таку деталь неможлива. Зварювання труб з кривими крайками ускладнена тим, що не можна рівно зістикувати два торця.

Среда, 30 сентября 2020 19:43

Виды брака стальной трубы

Стальные трубы широко используются в разных сферах. Но халатное отношение при производстве приводит к возникновению различных дефектов. Их наличие в готовом металлопрокате снижает надежность продукции и срок их эксплуатации.
Чтобы обезопасить себя от некачественной поставки необходимо знать и понимать, что такое брак трубы, разновидности и причины их возникновения.

Классификация дефектов металлопроката

В производственном процессе встречаются разные типы дефектов. Но особенно распространенными являются следующие виды брака трубы:

 • образование волн на поверхности;
 • вмятины;
 • рваные, искривленные края.

Бракованные трубы с волнистостью не имеют четкой локализации дефекта. Волны могут принимать форму спирали или колец. Такие трубы годятся для эксплуатации только при очень слабо заметном браке. Причина возникновения дефекта кроется в производственных нарушениях или использовании сильно устаревшего, изношенного оборудования.

Дефект типа вмятин локализуется на относительно небольшом участке. Причин их образования на поверхности несколько:

 • нарушение правил транспортировки труб (удары при перевозке);
 • сбой в работе прокатной машины или другого производственного оборудования. 

Трубы с небольшими вмятинами подходят для использования их в качестве опор. Но нарезка резьбы или стыковка двух деталей может быть осложнена.

Причины возникновения брака

Брак стальной трубы в виде рваных или изогнутых кромок делает продукцию практически полностью не годной.  Причина возникновения брака такого типа кроется в:

 • нарушении технологического процесса производства;
 • использовании устаревшего, неисправного оборудования;
 • неправильной настройки прокатных станов. 

Нарезка резьбы на такой детали невозможна. Сварка труб с кривыми кромками осложнена тем, что нельзя ровно состыковать два торца.

Контакты

г. Каменское,

3-Майский переулок, 1 д.

+38 (056) 785-21-01

+38 (056) 785-49-13

+38 (097) 879-07-15

+38 (050) 551-59-74

office@kamtz.com.ua

Рассылка

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать свежие новости и информацию.